Hệ thống testing online

HỆ THỐNG TESTING ONLINE

Ghi nhận thông tin đăng ký dự thi của thí sinh, thiết kế phù hợp với nhiều loại câu hỏi. Hệ thống chấm thi tự động, học viên có thể biết kết quả ngay sau khi hoàn thành bài thi. Số lượng các thí sinh dự thi cùng lúc không giới hạn (từ 1 đến hơn 100.000 thí sinh).

Lợi ích của Giải pháp

 • Giao diện thiết kế chuyên nghiệp, dễ sử dụng.
 • Khả năng tạo các bài thi, đề thi nhanh chóng, thuận tiện.
 • Báo cáo tổng hợp, phân tích đa dạng.
 • Giúp trung tâm tổ chức thi, sát hạch, test trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
 • Gia tăng chất lượng đào tạo, huấn luyện nhờ khả năng thi, test định kỳ, thường xuyên để nắm bắt được chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng học viên.
 • Hiệu quả cao nhờ khả năng khai thác di động trên các thiết bị cá nhân như smartphone, máy tính bảng …
Image kingwork

Các tính năng chính

Quản lý chuyên ngành thi

 • Thêm mới chuyên ngành thi
 • Cập nhật, chỉnh sửa
 • Xóa chuyên ngành thi

Quản lý bài thi

 • Tạo mới bài thi
 • Cho phép đối tượng tham gia thi

Quản lý câu hỏi thi

 • Tạo mới câu hỏi thi
 • Cập nhật, chỉnh sửa câu hỏi thi
 • Xóa câu hỏi thi

Quản lý kiểu bài thi

 • Thêm mới kiểu bài thi
 • Cập nhật chỉnh sửa kiểu bài thi
 • Xóa kiểu bài thi

Quản lý User

 • Thêm mới user
 • Cập nhật thông tin user
 • Đổi mật khẩu
 • Khóa, xóa user

Thăm dò ý kiến

 • Đánh giá chất lượng bài thi
 • Báo cáo thống kê kết quả thăm dò

Quản trị thành viên

 • Quản lý thành viên
 • Theo dõi việc thi của học viên
 • Thống kê

Quản lý tài nguyên

 1. Danh sách các kiểu bài thi
 2. Danh sách các câu hỏi thi

PHẦN MỀM KINGWORK - SẢN PHẨM QUẢN LÝ GIÁO DỤC