quản lý học vụ

QUẢN LÝ HỌC VỤ

Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, tích hợp toàn bộ hoạt động quản lý giáo viên, hồ sơ học viên, học phí, điểm danh, tình hình thu chi, có sự đồng bộ online và offline. Hệ thống quản lý xuất nhập kho dụng cụ học tập và tặng phẩm, giảm thất thoát doanh thu của trung tâm,...

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

 • Quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch của học viên giúp tra cứu, thống kê nhanh chóng, dễ dàng.
 • Theo dõi quá trình giảng dạy của giáo viên.
 • Quản lý số giờ lên lớp của từng giáo viên.
 • Nhắc nhở thời khóa biểu giảng dạy
 • Ghi nhận thông tin và số giờ có thể giảng dạy của giáo viên.
 • Quản lý khen thưởng, kỷ luật của từng giáo viên trong năm

QUẢN LÝ DỤNG CỤ HỌC TẬP & TẶNG PHẨM

 • Thống kê được từng loại hàng, mặt hàng hoặc lượng hàng dự trữ trong kho một cách nhanh chóng và chính xác. Tự động in hóa đơn, phiếu nhập xuất kho và khách hàng.
 • Cho phép quản lý nhiều kho cùng một lúc.
 • Dễ dàng quản lý việc chuyển hàng/ tiền giữa các kho mà không sợ thất thoát theo giải pháp thông minh.
 • Tránh được tình trạng mất cân đối hàng hóa trong mỗi lần nhập hàng, điều chỉnh hàng tồn giữa các chi nhánh, kho hàng. - Dễ dàng giao tiếp với excel: kết xuất, nhập liệu.
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian cho việc phân loại và kiểm tra thông tin hàng hóa
Image kingwork

QUẢN LÝ HỒ SƠ HỌC VIÊN

 • Quản lý học sinh theo mã số, họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh,...
 • Thống kê các nguồn học viên đăng ký
 • Nhập  thông tin về học viên đăng ký thi xếp lớp theo từng đợt thi.
 • Đăng ký nhập học cho từng học viên theo từng trình độ.
 • Phân loại và xếp lớp phù hợp với trình độ thi đầu vào của học viên.
 • Theo dõi danh sách học viên các lớp, học viên bảo lưu.
 • Nhắc nhở khi học viên vắng nhiều.
 • Quản lý và theo dõi kết quả học tập, điểm danh, khen thưởng,...

THU HỌC PHÍ VÀ QUẢN LÝ THU CHI

 • Xử lý học phí khi chuyển lớp, bảo lưu, chuyển đổi cho học viên khác.
 • Quản lý việc đóng nhiều học phần, học kỳ
 • Theo dõi được các khoản thu, chi hàng ngày của trung tâm.
 • Quản lý tổng quát được tình hình thu chi cho hoạt động của trung tâm.
 • Tự động in các biên lai thu tiền, phiếu học sinh, phiếu thu, phiếu chi.
 • Tự động kết xuất các báo cáo quyết toán biên lai, tổng hợp các báo cáo này tại đơn vị quản lý

PHẦN MỀM KINGWORK - SẢN PHẨM QUẢN LÝ GIÁO DỤC